-

, , . . . , . , , .

, . , . , , . . , , , -.

?

, , . , . , . , , , .

, , Arya Home . , . ARYA. , . . . , .