Arya Edera

-26%
 Arya 230X250 - 2x(50X70+5) Edera |   arya 230x250 - 2x(50x70+5) edera |  Arya 230X250 - 2x(50X70+5) Edera
 Arya 230X250 - 2x(50X70+5) Edera |   arya 230x250 - 2x(50x70+5) edera |  Arya 230X250 - 2x(50X70+5) Edera

Arya Edera

Arya Edera , . , . - , . , . Arya , .

TRK111300021290
()
() Edera
() 230x250
()
() 35% , 65%
() 360 /2
() 50x70+5
() , ,
() 160x220 , 230x250

:

12.jpg

(t<30 )
  5.png

         
3.png
  7.png
 
 (t<110 C)
         
4.png
 


 

1,5- :
: 160x220
50x70+5 (1 )

2- :

: 230x250
50x70+5 (2 )
  • -

Arya Edera , . , . - , . , . Arya , .